[tornar]
CANDIDATS
[ Qüestionari per a candidats ]
LLOC/S DE TREBALL QUE VOL OCUPAR:
DADES PERSONALS
Cognom:
Nom:
Data de naixement: / /
Lloc:
Domicili:
Població:
C.P.
Email:
Telèfon de contacte:
Mòbil:
Estat Civil: solter/a casat/da
Num. de fills:
DADES ACADÈMIQUES
Títol més alt assolit:
Centre on ha rebut aquesta informació:
Altres Cursos:
IDIOMES
Idioma Nivell
1. baix mig alt
2. baix mig alt
3. baix mig alt
4. baix mig alt
5. baix mig alt
EXPERIÈNCIA PROFESIONAL
empresa sector anys
(19..-20..)
càrrec ocupat
Aspiracions econòmiques: (€ anuals bruts)
Disponibilitat:
Totes aquestes dades i les que s’incloguin en el currículum que pot adjuntar a aquesta butlleta, seran incloses en un fitxer informatitzat, del que és responsable SPE, amb la finalitat de ser utilitzades per les activitats pròpies de la borsa de treball i tractades amb absoluta confidencialitat.
D’acord amb el que preveu l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a SPE, Rambla Catalunya, 95 3er 1a, 08008 Barcelona.